Protectia datelor

Scopul politicii de protecție a datelor

Politica de protecție a datelor aplicata in cadrul MHS Truck & Bus, in calitate de operator al datelor dumneavoastră personale, prevede condițiile-cadru necesare asigurării nivelului adecvat de protecție a datelor prevăzut de Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. Mai mult, angajații noștri sunt obligați să păstreze confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea datelor personale la care au acces.

Operatorul de date este MHS Truck & Bus cu sediul in bd. Iuliu Maniu, nr. 592A  061129 sector 6, București

Detaliile de contact ale Responsabilului pentru protecția datelor din cadrul MHS Truck & Bus sunt:

Adresa: Bd. Iuliu Maniu, nr. 592A  061129 București 

e-mail: protectiadatelor@man.ro

telefon: +40 21 407 59 00


 

Domeniul de aplicare și modificarea politicii

Prin această notificare privind protecția datelor, vă oferim informații cu privire la modul în care gestionăm datele personale și care sunt datele personale pe care le colectăm, le procesăm și le folosim atunci când vizitați acest site web.

Această politică de protecție a datelor se aplică tuturor datelor personale colectate si prelucrarilor acestor date in cadrul proceselor din compania MHS Truck & Bus.

Politica privind protecția datelor se extinde peste toate actiunile referitoare la date cu caracter personal ce aparțin atât clientilor și partenerilor de afaceri cât și angajaților noștri.

Politica este revizuita periodic iar cea mai recenta versiune va fi imediat disponibila atat angajatilor cat si clientilor si partenerilor de afaceri pe pagina site-ului MHS Truck & Bus. De aceea vă rugăm să recitiți această politică din când în când.


 

Colectarea datelor personale

Datele personale trebuie colectate și prelucrate în mod legal și corect. Datele personale pot fi prelucrate numai în scopul definit înainte de colectarea datelor si comunicat persoanei vizate. Modificările ulterioare ale scopului sunt posibile doar într-o măsură limitată.

Persoana vizată trebuie informată cu privire la modul în care sunt colectate si tratate datele sale. Datele pot fi colectate in urmatoarele situatii:

 • Dacă ne contactați direct, de exemplu prin intermediul site-ului MHS Truck & Bus pentru a solicita informații despre produsele și serviciile noastre;

 • Dacă achiziționați un produs sau un serviciu direct de la noi

 • Dacă răspundeți în cadrul campaniilor noastre de marketing direct sau prin introducerea datelor online pe site-ul nostru;

 • Dacă datele dvs. personale sunt transferate de la companiile din grupul nostru (MHS Truck & Bus SRL, MHS Truck Service SRL,  MHS Logistic Services SRL) sau de la alte terțe părți, desigur cu acordul dumneavoastra;

 • Dacă alți parteneri de afaceri transferă în mod permis datele dvs. personale către noi;

 • Dacă am achiziționat datele dvs. personale din alte surse publice;

 • Dacă oferiți informații în numele unui terț, trebuie să vă asigurați că a consultat această politică de confidențialitate înainte de a face acest lucru. Dacă aveți sub 16 ani, vă rugăm să nu ne furnizați nicio informație cu excepția cazului în care aveți permisiunea părintelui sau tutorelui dvs. să faceți acest lucru.

In oricare din situatii, MHS Truck & Bus va solicita minimul de date personale necesare realizarii scopului pentru care sunt colectate acele date.

Categorii de date personale colectate

Categoriile de date pentru care se face colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal sunt cele de mai jos:

 • Date de contact: nume si prenume, titlu, inițiale, adresă, numere de telefon, adresă de e-mail, număr de fax;

 • Date personale: data nasterii, permis de conducere, profesie, date privind efectuarea platilor, canalul de contact preferat, numele companiei unde lucrati, functia etc

 • Interese: tipul de vehicule care va intereseaza

 • Utilizarea site-ului nostru și a informațiilor comunicate: - cum utilizați site-ul nostru și dacă deschideți sau transmiteți comunicările noastre, inclusiv informațiile colectate prin cookie-uri și alte tehnologii de urmărire (Politica de cookie-uri se gaseste aici) [link: Cookie Policy]. Atunci când folosiți configuratorul de camioane sunteți direcționat spre site-ul MAN Germania, și pot fi salvate informații care sunt necesare pentru utilizarea eficientă a acestei aplicații (limbă, ID de sesiune, pas configurator, date selectate în configurator). Vă recomandăm să citiți și politica de protecție a datelor a grupului MAN aici. (https://www.corporate.man.eu/en/Data-Protection.html )

 • Informații colectate din vânzări și servicii: informații referitoare la achiziții, numărul de contract și informații privind opțiunea de finanțare, suport și service, inclusiv plângeri și reclamații.

 • Informații privind istoricul clientului: ratele de satisfacție a clienților, ofertele primite, datele despre cumpărarea vehiculelor, inclusiv modelul, configurația, data achiziției, data de înregistrare, numărul de înmatriculare, data de comandă, lista de prețuri, informații privind garanția, valoarea reziduală, informații opționale în domeniul asigurărilor, alte produse, date colectate în timpul vizitelor la MHS T&B (de ex. solicitări, informații de consultare, consultant de vânzări responsabil, istoric de service, test drive), istoricul reclamațiilor, istoricul de service.

 • Detalii de configurare a vehiculului: informații despre caracteristicile și setările curente ale vehiculului dvs. (identificat prin numărul de înmatriculare al vehiculului).

 • Informații tehnice ale vehiculului: informații despre cum funcționează sau au funcționat motorul și sistemele din interiorul vehiculului, nivelul de încărcare a rezervorului, distanța rămasă de navigare (croazieră), datele RTTI (serviciile de informaţii în timp real privind traficul şi călătoriile) temperatura exterioară, kilometrajul, viteza medie.

 • Istoric erori in urma vizitelor in service

 • Informații privind locația vehiculului.

 • Imagini înregistrate din spațiile aparținând grupului MHS (showroom, zona de service etc)


 

Scopurile pentru care pot fi utilizate datele dumneavoastra

Datele dumneavoastră personale vor fi utilizate numai în scopurile care v-au fost aduse la cunoștință și pentru care au fost colectate.

GDPR (Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016) impune ca utilizarea datelor cu caracter personal să fie justificată de "temeiuri" legale și am stabilit aceste temeiuri pentru fiecare scop. Prezentăm mai jos scopurile și temeiurile legale pe care le folosim pentru a justifica utilizarea informațiilor dvs. pentru fiecare dintre scopuri.

Relații Clienți și Marketing - pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră și a vă transmite știri și oferte.

MHS Truck & Bus colectează date de contact, detalii personale, informații despre istoricul clientului, informații privind utilizarea site-ului și a comunicațiilor și poate utiliza informațiile despre vânzări și service, detaliile de configurare a vehiculului și informațiile tehnice despre vehicul pentru a determina ce noutăți și oferte sunt de interes pentru dumneavoastră și pentru a vă contacta în legătură cu aceste oferte în conformitate cu preferințele dumneavoastră de marketing. MHS T&B poate comunica aceste informații firmelor din cadrul grupului (MHS Truck & Bus SRL, MHS Truck Service SRL, MHS Logistic Services SRL) precum si unor parteneri (Bavaria Broker SRL, Automobile Bavaria, MAN Truck & Bus AG) pentru a urmări solicitările dumneavoastră și pentru a vă oferi mai multe oferte specifice.

Pentru aceste scopuri de marketing vi se va solicita consimțământul și veți putea opta și pentru căile de comunicare pe care doriți să vă transmitem informațiile.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe interesul legitim al MHS Truck & Bus în scopul de a promova și de a oferi informații despre produsele și serviciile sale. Drepturile și libertățile fundamentale ale clienților și ale clienților potențiali au fost evaluate în raport cu interesul nostru de a prelucra date personale în scopul identificat.

Consimțământul pentru marketing poate fi oricând retras cu efect pentru viitor. Clientul poate de asemenea să se opună prelucrării în scopuri de marketing direct.

Vânzări si Service de Vehicule – pentru a procesa vânzarea, a vă configura și a vă întreține vehiculul.

MHS T&B va obține datele de contact, detaliile de configurare a vehiculului, informațiile tehnice despre vehicul și informațiile privind vânzările și serviciile, precum și informații despre istoricul clientului atunci când achiziționați, servisați sau reparați un vehicul de la sau împreună cu acesta, ca parte a vânzării sau service-ului, inclusiv solicitări de garanție și verificări regulate, și le va folosi pentru a furniza serviciile pe care le solicitați și pentru a vă notifica aspectele legate de vehiculul dumneavoastră. Aceste informații pot fi accesate pentru a depana probleme tehnice sau de altă natură legate de furnizarea acestor servicii.

Operatorii menționați mai sus pot primi, de asemenea, informații limitate privind localizarea autovehiculului în timpul procesului de reparare, care vor fi utilizate numai în conformitate cu măsurile de protecție cu privire la informațiile de localizare (vezi paragraful VIII - Măsurile de protecție cu privire la informațiile de localizare).

Orice restricții solicitate de potențialii clienti privind datele lor personale trebuie să fie respectate. Trebuie sa tineti cont de faptul ca furnizarea datelor personale pentru scopul de Vânzări & Service de Vehicule este o cerință contractuală iar refuzul dumneavoastra de a le furniza va afecta corecta derulare a contractului sau o va face chiar imposibilă.

Scopul colectarii datelor mentionate mai sus este executarea contractului iar interesul legitim al MHS T&B este de a menține cele mai înalte standarde de vânzare, service și produse oferite clientilor. Drepturile și libertățile fundamentale ale clienților au fost atent evaluate în raport cu interesul nostru de a prelucra datele clienților în scopul identificat.

Clientul poate să se opună prelucrării datelor sale cu caracter personal, în orice moment, caz in care ne va informa imediat in legatura cu dorinta sa.


 

Transmiterea datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale pot fi transferate următoarelor entități:

 • Companiile din grupul nostru (MHS Truck & Bus SRL, MHS Truck Service SRL,  MHS Logistic Services SRL);

 • Parteneri contractuali și ateliere auto;

 • Companiile care furnizează servicii pentru grupul nostru, cum ar fi mentenanță și găzduire IT (Medialine Eurotrade SRL).

Transmiterea datelor cu caracter personal către destinatarii din afara sau din interiorul grupului MHS Truck & Bus este supusă cerințelor de autorizare pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prezenta politică si legislatia in vigoare. Beneficiarul datelor trebuie să utilizeze datele numai în scopurile definite si comunicate persoanei vizate.

Toate informațiile dumneavoastră sunt stocate pe serverele securizate (sau în format fizic securizat) ale subcontractanților sau partenerilor noștri de afaceri și sunt accesate și utilizate în conformitate cu politicile și standardele noastre de securitate (sau standarde echivalente ale subcontractanților sau partenerilor noștri de afaceri).

Dacă datele sunt transmise de o terță parte unei societăți a grupului MHS Truck & Bus, trebuie să ne asigurăm că datele sunt utilizate numai în scopul propus și în condiții de securitate adecvate.


 

Măsurile de protecție cu privire la informațiile de localizare

Anumite servicii pot fi oferite numai în cazul în care vă dezvăluiți locația sau locația vehiculului și numai la solicitarea dumneavoastră. Tratăm cu toată seriozitatea confidențialitatea informațiilor despre locație.

Următoarele măsuri de protecție sunt aplicate informațiilor privind locația (inclusiv informațiile accesate ca parte a procesului de service al vehiculului):

 • Nu sunt reținute ți pot fi puse la dispoziție la solicitarea clientului și doar într-o formă asociată cu vehiculul dumneavoastră.

 • Sunt obținute sau accesate numai în această formă atunci când este necesar pentru a furniza serviciul solicitat sau în cazul în care suntem obligați să păstrăm și / sau să furnizăm informațiile conform legii iar daca suntem obligați să furnizăm informațiile către organele de drept sau orice altă terță parte, vă vom informa, cu excepția cazului când, dacă am face acest lucru, am aduce prejudicii prevenirii sau detectării unei infracțiuni, sau când nu ni se permite să facem acest lucru.


 

Termene si criterii de pastrare a datelor cu caracter personal

MHS Truck & Bus va păstra informațiile dumneavoastră doar atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate și pentru orice alte scopuri conexe permise (de exemplu, acolo unde este relevant, pentru apărare în cazul unei reclamații împotriva noastră). Așadar, dacă informația este utilizată în două scopuri, o vom reține până la expirarea scopului cu cea mai lungă perioadă, dar ea nu va mai fi utilizata în scopul cu perioada mai scurtă, odată ce această perioadă a expirat.

Controlăm accesul la informațiile cu caracter personal acordând acces numai persoanelor care au nevoie să le folosească pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu și numai în scopurile relevante.

Perioadele de păstrare se bazează pe cerințele legale si pe nevoile afacerii, iar datele dumneavoastra cu caracter personal, care nu mai sunt necesare scopurilor noastre, sunt distruse sau șterse în siguranță.


Utilizarea pentru asistență clienți și marketing: în legătură cu informațiile dumneavoastră utilizate în scopuri de asistență pentru clienți și în scopuri de marketing, este posibil să păstrăm informațiile acestea o perioada limitată după data ultimei obțineri a consimțământului dat pentru a vă transmite mesaje de marketing sau data la care ați răspuns ultima oară la o comunicare de marketing din partea noastră (alta decât să renunțați la primirea altor comunicări).


Utilizarea datelor pentru a executa un contract privind vânzarea și service-ul vehiculelor sau finanțarea acestora: în ceea ce privește informațiile utilizate pentru a îndeplini orice obligație contractuală, putem păstra aceste date pe toată durata cât contractul rămâne în vigoare plus 10 ani de la ultimul contact pentru a răspunde oricăror întrebări sau pentru a soluționa orice reclamații survenite ulterior încetării contractului.

În cazul altor categorii de date cu caracter personal pe care le colectăm (de exemplu înregistrarile video din stațiile de service, din stațiile ITP sau din spațiile apartinând grupului nostru) vă rugăm să rețineți că la stabilirea termenelor de păstrare a datelor suntem obligați să luăm în calcul toate prevederile legale specifice (norme și reglementări impuse de R.A.R., de poliție etc).


În cazul în care se vor emite posibile pretenții legate de orice informație despre care considerăm în mod rezonabil că va fi necesară apărarea, urmărirea sau formularea de pretenții împotriva noastră, a dumneavoastră sau a unei terțe părți, putem păstra aceste date atât timp cât această pretenție ar putea fi în termenul legal de a fi formulată.


În cazul necesității rechemarii vehiculelor de pe piata este necesar să păstrăm datele pentru perioada de timp necesară efectuării operațiunii de rechemare și incă 10 ani de la ultimul contact cu scopul de a putea rezolva orice solicitări sau revendicări ulterioare.


 

Drepturile persoanei vizate

Fiecare persoană vizată (ale carei date sunt colectate) are drepturile de mai jos iar afirmarea lor trebuie să fie tratată imediat de către responsabilul cu protecția datelor personale și nu poate constitui un dezavantaj pentru persoana vizată.

- dacă datele cu caracter personal sunt incorecte sau incomplete, persoana vizată poate solicita corectarea acestora sau completarea lor. Vă rugăm să ne informați despre orice modificare a datelor pe care ni le-ați furnizat astfel încât să putem prelucra numai date actualizate, corecte și complete referitoare la dumneavoastră.

- Persoana vizată poate obiecta privind prelucrarea datelor sale pentru anumite scopuri iar datele trebuie să fie blocate pentru acele tipuri de utilizare, cu excepția cazului în care motivele noastre de a continua această prelucrare prevalează asupra oricărui prejudiciu adus drepturilor dumneavoastră de protecție a datelor.

- Persoana vizată poate solicita ștergerea datelor sale dacă prelucrarea acestor date nu are un temei juridic sau dacă temeiul juridic a încetat să se aplice. Același lucru este valabil și în cazul în care scopul prelucrării datelor a expirat sau a încetat să mai fie aplicabil din alte motive.

- Persoana vizata are dreptul de a se opune prelucrării datelor sale și acest lucru trebuie luat în considerare dacă protejarea intereselor sale are prioritate față de interesul operatorului de date în urma unei situații personale specifice. Acest lucru nu se aplică dacă există o dispoziție legală ce impune ca datele să fie procesate.

- Aveti dreptul să ne solicitați detalii suplimentare cu privire la modul în care folosim informațiile dumneavoastră;

- Aveti drept de acces la datele dumneavoastră personale și la o copie a informațiilor pe care ni le-ați furnizat;

- Aveti dreptul să primiți datele personale referitoare la dumneavoastră, pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat;

- Aveti dreptul la portabilitatea datelor;

- Daca ati furnizat datele dumneavoastra in baza unui consimtamant, aveti dreptul sa il retrageti oricand doriti, cu efecte pentru viitor;

- Aveți dreptul să nu fiți supus unei decizii individualizate bazate exclusiv pe prelucrare automată;

- Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere (http://www.dataprotection.ro/) în cazul în care v-au fost incălcate drepturile prevăzute de regulamentul GDPR (Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția datelor cu caracter personal).

Exercitarea acestor drepturi este supusă anumitor excepții pentru a proteja interesul public (de exemplu, prevenirea sau detectarea infracțiunilor), interesele noastre (de exemplu, menținerea privilegiului legal) sau drepturile și libertățile altora. Oricând veți lansa o solicitare în baza drepturilor dumneavoastră, vă vom răspunde fără întârzieri nejustificate, dar nu mai târziu de o lună. În cazuri complexe sau în momente de primire a numeroase solicitări, această perioadă poate fi prelungită cu încă două luni, fapt despre care veți fi informați.


 

Confidențialitatea și securitatea datelor

In cadrul grupului MHS Truck & Bus datele personale sunt considerate informații confidențiale și sunt protejate prin măsuri organizatorice și tehnice adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, prelucrarea sau distribuirea ilegală, precum și pierderea accidentală, modificarea sau distrugerea lor.

Măsurile noastre de securitate sunt îmbunătățite în mod regulat, în contextul dezvoltării tehnologice actuale.

Deși nu putem garanta că transmiterea de date prin Internet sau pe site web este lipsită de riscurile unor atacuri cibernetice, noi, subcontractanții noștri și partenerii noștri de afaceri ne străduim să menținem garanțiile fizice, electronice și procedurale pentru a vă proteja informațiile în conformitate cu cerințele aplicabile privind protecția datelor. Folosim, printre altele, măsuri precum:

 • Controlul strict al accesului personal la datele dumneavoastră pe baza principiului "necesității de a cunoaște" și numai pentru scopul comunicat,

 • stocarea datelor strict confidențiale – sub controlul unor masuri specifice de securitate.

 • utilizarea de sisteme informatice de securitate pentru a interzice accesul neautorizat, de exemplu de către hackeri.

 • monitorizarea permanenta a accesului la sistemele de IT pentru a detecta și opri utilizarea necorespunzătoare a datelor cu caracter personal.

În cazul în care v-am furnizat (sau ați ales) o parolă care vă permite să accesați anumite părți ale site-ului nostru sau orice alt portal, aplicație sau serviciu pe care îl operăm, sunteți responsabil de păstrarea confidențială a acestei parole și de respectarea oricărei alte proceduri de securitate asupra căreia vă notificăm. Vă solicităm să nu comunicați o asemenea parolă nimănui.


 

Respectarea obligatorie a solicitărilor de furnizare a informațiilor

MHS Truck & Bus respecta legile naționale si ale UE în vigoare. Ca urmare, avem obligația de a furniza informațiile dumneavoastră agențiilor de aplicare a legii, autorităților de reglementare și instanțelor judecătorești precum și părților terțe, în legătură cu proceduri sau investigații oriunde în lume, atunci când ni se solicita acest lucru. Dacă este permis, vă vom informa înainte de a răspunde, cu excepția cazului în care acest lucru ar aduce atingere prevenirii sau detectării unei infracțiuni.

Furnizarea datelor personale pentru scopul de a ne conforma cu solicitările obligatorii privind informațiile dvs., este o cerință de reglementare care depinde de solicitarea in cauză. Obligația legală poate fi determinata de stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.


 

Detaliile de contact ale companiei și responsabilului privind protecția datelor:

Dacă aveti orice întrebări legate de colectarea si prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați:

MHS Truck & Bus cu sediul in bd. Iuliu Maniu, nr. 592A  061129 sector 6, București

Detaliile de contact ale Responsabilului pentru protecția datelor din cadrul MHS Truck & Bus sunt:

Adresa: Bd. Iuliu Maniu, nr. 592A  061129 București 

e-mail: protectiadatelor@man.ro

telefon: +40 21 407 59 00


 

Menu
Cautare

Marca

Model

Tip Autotractor

Cabina

Anul de fabricație

Kilometri

Pret

Locatie

Norma de poluare

Tipul cutiei de viteze

Id produs